Ochrana osobních údajů

Soukromí a cookies

Základní shrnutí 

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádí s osobními údaji, automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďováním, ukládáním na nosiče informací, zpřístupněním, úpravou nebo změnou, vyhledáváním, používáním, přenosem, šířením, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. 

Souhlasíte s zpracováním vašich osobních údajů a dáváte společnosti PIVOTÉKA sropro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro realizaci jiných marketingových aktivit vůči vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete níže.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 1. PIVOTÉKA sro, sídlo: Dolní novosadská 48/46, Nové Sady, 779 00 Olomouc Spisová značka: C 55234 vedená u Krajského soudu v Ostravě, identifikační číslo: 29459826 (dále jen " správce ").
 2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování PIVOTÉKA sro Dolní novosadská 46/48 Olomouc 779 00 , adresa elektronické pošty info@pivoteka.cz, telefon +420 777 267 031.
 3. Správce nemenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

ROZSAH, ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Objednací formulář

Prostřednictvím objednávkového formuláře máte možnost uvést své osobní údaje, které slouží k vyřízení objednávky na stránkách www.pivoteka.cz. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem oprávnění (právního titulu) uvedeného zde:

 1. Účel: Vyřízení objednávek, včetně placení a dodání zboží
  1. Rozsah zpracovávaných informací: Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, telefonní kontakt, adresa pro doručení, adresa pro fakturaci,
  2. Právní doložka: Nezbytnost pro splnění smlouvy.
 2. Účel: Vedení účetnictví
  1. Rozsah zpracovávaných informací: Osobní a fakturační údaje.
  2. Právní titul: Plnění právních povinností.
 3. Účel: Zaslání nabídek produktů a služeb Naší společnost
  1. Rozsah zpracovávaných informací: e-mailový kontakt.
  2. Právní titul: Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchůdcům podle zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti. Kdykoliv se můžete odhlásit od zasílání newsletteru v každém e-mailu, který jste obdrželi.

Marketing - zasílání informačních bulletinů

 1. Účel: zasílání informačních bulletinů
  1. Rozsah zpracovávaných informací: e-mailový kontakt.
  2. Právním základem zpracování vašich osobních údajů je souhlas s tímto správcem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen " nařízení ").

Kontaktní formulář 

 1. Účel: Zodpovězení dotazu
  1. Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, obsah zprávy.
  2. Právním základem zpracování vašich osobních údajů je souhlas s tímto správcem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen " nařízení ").

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy správcem, se liší podle jednotlivých účelů zpracování a jsou uloženy po nezbytně nutnou dobu:

 1. Účel: Vyřízení objednávek, včetně placení a dodání zboží 
  1. Doba zpracování: 10 let.
 2. Účel: Zaslání nabídek produktů a služeb 
  1. Doba zpracování: 5 let.
 3. Účel: Zodpovězení dotazu Subjektu údajů 
  1. Doba zpracování: 1 rok.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme jako správce . To znamená, že my určujeme shora vymezené účely, pro které shromažďujeme vaše osobní údaje, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Další příjemci vašich osobních údajů budou:

 1. Poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií, podpory a souvisejících služeb pro naše vnitřní procesy,
 2. poskytovatelé SMS, e-mailových a dalších komunikačních nástrojů při zpracovávání osobních údajů pro zprostředkování naší komunikace s vámi,
 3. účetní, daňoví poradci.

Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizace.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů a práva na přenositelnost vašich osobních údajů.
 2. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následovně:
  1. Marketing - zasílání informačních bulletinů 
   1. Souhlas můžete zrušit přímo v odesílaném e-mailu.
  2. Zodpovězení dotazu Subjektu údajů
   1. Souhlas můžete zrušit na e-mailovou adresu info@pivoteka.cz.
 3. Pokud byste se domníval (a), že zpracování vašich osobních údajů bylo porušeno nebo je porušeno nařízením, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktů na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .
 4. V případě udělení souhlasu nemáte povinnost poskytovat osobní údaje. Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonným nebo smluvním požadavkem ani není požadavek, který je nutný k uzavření smlouvy.
 5. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává Naše společnost a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na jakou dobu, jaká jsou jejich zpracování, na koho je přístupná a zda je používán k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). Žádost můžete zaslat na email info@pivoteka.cz.
 6. Vaším právem je také právo na výmaz osobních údajů, které společnost uchovává a zpracovává o Vaší osobě. Aby bylo možné vymazání požadovat, musí být jeden z následujících důvodů:
  1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo zpracovány,
  2. vaše osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně,
  3. odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo provedeno zpracování vašich osobních údajů a nemáme žádné jiné oprávnění, dále zpracováváme tyto osobní údaje,
  4. vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení),
  5. vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převáží vaše právo na vymazání, 
  6. existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů,
  7. naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by bylo uděleno rodičovské souhlas k takovému zpracování.
  8. Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě vašeho odvolání souhlasu s zpracováním osobních údajů nebo na vaše žádosti o vymazání osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy nastane tato situace, Vám společnost bude informovat o důvodech, na jejichž základě nelze vaše osobní údaje vymazat, a to na základě výslovné žádosti o smazání osobních údajů.
 7. Máte kdykoli právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se týká profilování tohoto přímého marketingu. Pokud vyvstanete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovány.

COOKIES

 1. Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, odkud přicházíte a přicházíte díky některému z našich partnerů. Použití cookies pro měření návštěvnosti webu, affiliate a přizpůsobení zobrazení stránek považujeme za oprávněného zájmu správce, protože jsme přesvědčeni, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Definici naleznete např. Na tuto adresu : https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
 2. Cookies pro cílené reklamy budou zpracovány pouze na základě vašeho souhlasu. 
 3. Naše webové stránky lze také procházet v režimu, který neumožňuje sběr osobních údajů. Nelze však dokončit objednávku, protože tato data jsou nezbytná pro předávání informací mezi systémy. Více o dokončení objednávky se dozvíte v našich obchodních podmínkách.
 4. Používání souborů cookie můžete zakázat na svém počítači. Jak?
  1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz
  2. Google Chrome: https://support.google.com/
  3. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/ 
  4. Opera: help.opera.com 
  5. Safari: https://support.apple.com/
 5. Koho využíváme pro zpracování? 
  1. Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlo 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírované soubory cookie jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs . Všechny takto získané údaje budou zpracovány anonymně.
  2. Služby Google Adwords, Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko v souladu se zásadami ochrany soukromí, které jsou k dispozici na adrese https://privacy.google.com/businesses/processorterms / . Všechny takto získané údaje budou zpracovány anonymně.
  3. Služby Seznam zboží.cz , provozovamné Seznam.cz, as, IČO: 261 68 685, se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00 v souladu se Zásadami ochrany soukromí na adrese https://napoveda.seznam.cz/ cz / zbozi / napoveda-pro-internetove-obchody / podminky-pokrocile-mereni-konverzi /
  4. Služby Seznam sklik.cz , provozovamné Seznam.cz, as, IČO: 261 68 685, se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00. Z odkazu můžete odhlásit zde: http://www.imedia.cz / bez cookies
  5. Služby heureka.cz , Heuréka, provozované společností Heureka Shopping sro, sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín; v souladu se zásadami ochrany soukromí, dostupnými na adrese https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/60/vop-uzivani-portalu-heurekacz-pro-obchodniky-final-1.pdf . Všechny takto získané údaje budou zpracovány anonymně.
  6. Služby Facebook Pixel , provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírované soubory cookie jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://www.facebook.com/full_data_use_policy . Všechny takto získané údaje budou zpracovány anonymně.
  7. Služby Adform adform.com , Adform A / S, Wildersgade 10B, sal. 1 DK 1408 Copenhagen K, Dánsko, Sesbírované soubory cookie jsou následně společností Adform A / S, v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů , které jsou k dispozici na https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/ Všechna takto získaná data budou zpracovány anonymně.
  8. Služby Hotjar Limited, soukromá společnost s ručením omezeným registrovaná podle Maltských zákonů pod obchodním číslem C 65490 se sídlem na úrovni 2, obchodní centrum St Julian's, ulice Elia Zammit 3, St Julian's STJ 1000, Malta se Zásadami ochrany soukromí, dostupné na adrese https://www.hotjar.com/legal . Všechny takto získané údaje budou zpracovány anonymně.
Doprava zdarma
Při nákupu nad 10 000 Kč
již 18 let na trhu
Tradice od roku 2006
ŠIROKÝ SORTIMENT
5 000 položek zboží skladem

Pivotéka je obchod s alkoholem

Potvrďte prosím, že je vám více než 18 let.